Ontmoet Doris van ELLE Mastermind

Ontmoet Doris Rossing, lid van ELLE Mastermind van Lucinda Douglas

Doris Rossing is sinds september lid van ELLE Mastermind. Samen met haar hebben wij de ELLE partners ministerie van Defensie, Right Management, UWV en VCK Logistics bezocht en geadviseerd.

Doris is casemanager verzuim, re-integratie en mobiliteit – Just Do Casemanagement heet haar bedrijf – en ook al wist ik niet wat dat was voordat ik haar ontmoette, weet ik nu wel dat zij nooit een probleem ziet maar altijd een oplossing. Zij is gedreven en haar drive en ‘will to win’ laten mij altijd ontroerd achter.

Doris is iemand die het verschil maakt, zij zegt het niet maar doet het meteen. Als je haar ontmoet, houd je meteen van haar. Het kan niet anders. Een bijzonder energieke en enthousiaste vrouw! Een vegan-vrouw naar mijn hart.

Binnenkort is zij weer beschikbaar voor een interim casemanagement opdracht en ik dacht… dan is het tijd voor je om kennis te maken met haar energie, persoon, inspiratie en kennis.

Bij Doris, de vrouw en de mens, staan talent en geluk voorop. Hoe doe je dat?

De mens is het meest inspirerende en fascinerende wezen dat er is. Helaas zien de meeste mensen dat zelf niet altijd. Hoe mooi is het dan dat je door simpelweg een enkele vraag te stellen mensen tot nadenken stemt, ze in actie brengt om te gaan bewegen naar daar waar hun kracht ligt.

Door mensen te laten zien dat kwetsbaarheid een kracht is vanwaar ze stappen kunnen maken. Uiteraard zal iemand altijd zelf die stappen moeten maken, en ik vind het geweldig om een stukje mee te wandelen op hun weg om ze te laten zien hoe getalenteerd ze zijn. En om uiteindelijk te zien dat ze hun doel bereiken en daarmee gelukkiger zijn met zichzelf.

Waarom doe jij wat je doet met zoveel compassie en overgave?

Wederom kom ik bij de mens. Het intrigeert me hoe verschillend de mensen zijn, wat ze beweegt. In mijn vakgebied kom je ‘vogels van alle pluimages’ tegen, van de schoonmaakster tot de directeur. Ze hebben één ding gemeen, ze zijn arbeidsongeschikt en verzuimen.

Ik vind het belangrijk altijd de mens te blijven zien achter de verzuimende medewerker, dat zorgt voor vertrouwen, samenwerking en uiteindelijk help je mensen het meeste om er voor ze te zijn, te luisteren. De liefde en empathie voor en met de mensen zorgt voor veel ontroerende verhalen. Uiteindelijk geef je mensen weer zelfwaardering terug.

Jij hebt een ongelofelijke drive om jezelf uit te dagen en altijd de beste versie van jezelf te laten zien. Heb je dat altijd al gehad?

Zelf heb ik altijd alles zelf moeten uitdokteren, er was niemand die dacht: ‘Oh, zij heeft zo veel talenten.’ Integendeel, mijn potentieel werd niet gezien, terwijl ik wist en voelde dat het er zat. Ik kan oprecht zeggen dat ik trots ben op mijzelf, want uiteindelijk heb ik bereikt waar ik nu ben op geheel eigen kracht. Ik denk dat indien op jongere leeftijd mijn talent wel zou zijn gezien en gestimuleerd, ik wellicht sneller en verder zou zijn gekomen dan daar waar ik nu sta.

Het heeft mij gevormd en ervoor gezorgd dat ik mij altijd verder wil ontwikkelen, dat alles wat erin zit eruit gehaald moet worden, dus ja die drive heb ik al mijn hele leven. Door mij enthousiasme ga ik ook altijd voor de volle 100% (misschien ook meer, hahaha), dat mag misschien wel eens een tandje minder.

Jij gelooft dat iedereen kan bijdragen en van waarde is ook al valt iemand ‘buiten het systeem’. Is dat ook echt zo?

Ja, dat geloof ik zeker. Iedereen telt mee, iedereen heeft iets te bieden. Ieder mens is uniek en wil uniek zijn, toch hebben we ook allemaal behoefte aan saamhorigheid, iets waar we bij horen. Voor mij zijn de ‘buitenbeentjes’ juist die mensen die je het meest uitdagen, die je creatief maken in het bedenken van oplossingen, want wil je inclusie voor deze mensen, dan zal je buiten de geijkte paden moeten gaan.

Kijk bijvoorbeeld naar Beau van Erven Dorens. In zijn programma’s gaat hij naar de kern van de problematiek van de mensen die soms door de maatschappij worden betiteld als ‘niet meer te redden’. Het is ontroerend te zien hoe het uiteindelijk allemaal draait om aandacht, respect en erkenning voor en van de persoon.

Jij bent zeer succesvol. Wat maakt dat je mensen weet te raken?

Mijn openheid, de manier waarop ik voor iedereen echt aandacht heb. Ik houd van eerlijk en transparant. En ook van helder communiceren. De boodschap hoeft niet altijd fijn te zijn, maar de manier en het respect waarop je de boodschap brengt, moet integer zijn.

Ik geloof dat ieder mens zich onbewust bewust is van de zaken die spelen, ik stel alleen de vraag die niemand anders stelt, zonder er een oordeel aan te verbinden. En dat doe ik met liefde.

Jouw opdracht bij Manpower loopt af. Wat neem je mee als je grootste eye opener?

Poeh! Dat vind ik een lastige. Echte eyeopeners zijn er niet geweest, eerder bevestigingen van dat wat ik al vermoedde. Het gaat altijd om de goede balans tussen de persoonlijke aandacht en zakelijke benadering. Teamdynamiek is essentieel om iets succesvols neer te zetten, maar ook een heldere bedrijfsstructuur. Diversiteit en inclusie zijn van onschatbare waarde binnen een organisatie, dat zie ik binnen Manpower ook.

We zien dat natuurlijk ook bij onze diversiteit in de groep als wij bij ELLE Mastermind de casuïstiek van diverse bedrijven op verschillende manieren benaderen.

‘Verzuim begint veel eerder dan met een ziekmelding’

De uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben, komen overal in meerdere of mindere mate voor, het gaat erom de culturen en ongeschreven regels goed te kennen. Op het moment dat je behalve de bedrijfsstructuur ook de onderliggende systematiek kent, kun je ook de pijnpunten duidelijker zien en blootleggen. In mijn werk is dat van belang om te weten waar de verantwoordelijkheid ligt, wie voelt de pijn van verzuimvraagstukken. Pas dan kun je doelgericht, efficiënt en effectief veranderingen doorvoeren, processen aanpassen of vernieuwen en implementeren. En ook hier geldt, dit doe je met en voor mensen, dus hun inbreng is van onschatbare waarde. Verzuim gaat veel verder en begint veel eerder dan een ziekmelding.

Met elke opdracht krijg ik steeds meer verdieping en inzichten in organisaties en structuren. Op die manier kan ik mezelf continu verbeteren op dat vlak. En dat is weer van onschatbare waarde bij elke volgende opdracht. Ik vind dat een opdrachtgever waar voor zijn geld moet krijgen, dus ik ben kritisch op mijzelf, ik kijk altijd wat ik kan verbeteren om nog beter mijn werk te doen. Uiteraard met zoveel mogelijk efficiëntie, effectiviteit en creativiteit. Ik heb echt een hele toffe baan!

Jij bent stoer genoeg geweest om je vaste baan op te zeggen en jezelf te ‘verhuren’. Waarom hebben bedrijven een casemanager nodig?

Elke werkgever heeft vroeg of laat te maken met verzuim. Het is een complexe materie met veel wet- en regelgeving die ook nog eens sterk aan veranderingen onderhevig is. Daarnaast wordt verzuim vaak onderschat als het om de kosten gaat. Een gemiddelde werknemer kost al gauw tussen 250 en 400 euro per dag! De meeste bedrijven zijn daar nog niet van doordrongen helaas.

Het begint al voordat er überhaupt verzuim is: signalen binnen de organisatie vertalen, proactief met je mensen kijken of iedereen nog op zijn of haar plek zit, maar ook ervoor zorgen dat deze mensen nog lang het werk kunnen doen. Er zijn zoveel facetten die voor, bij en na verzuim komen kijken, dat maakt voor mij het werk ook zo leuk. De diversiteit, de gelaagdheid, het zien van talent, het activeren, het denken in mogelijkheden.

Het belangrijkste is de bewustwording van de directies en besturen van organisaties, daarna de scan en implementatie van goede processen en vervolgens de uitvoering. Zoals ik al zei; verzuim gaat veel verder en begint veel eerder dan met een ziekmelding.

Wanneer ben jij van waarde? En bij welk bedrijf wil jij nu aan de slag?

Mijn waarde begint zodra een bedrijf zich bewust is dat er verandering moet komen in verzuimbeleid. Dat kan indien er al veel verzuim is, maar ook als men meer wil weten over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Immers voorkomen is beter dan genezen. Verandering betekent kijken naar gedrag in de organisatie en zodra men daartoe bereid is, ben ik de aangewezen persoon om hier iets moois en duurzaams van te maken.

Er zijn zoveel bedrijven waar ik graag zou willen werken. De moeilijkheid van grote bedrijven is dat zij vaak al zulke ingesleten processen en protocollen hebben dat het lastig wordt daar echt een verschil te maken, tenzij je een soort carte blanche hebt.

Toch ligt daar de grootste uitdaging en de meeste winst. Dat komt mede omdat managers vaak niet de (financiële) pijn voelen van verzuimende medewerkers. Omdat die kosten namelijk vanuit een ander potje komen dan het afdelingsbudget. Dan denk ik aan bijvoorbeeld Albert Heijn of Rituals.

‘Uiteindelijk geef je mensen weer zelfwaardering terug’

De middelgrote bedrijven zijn vaak het gemakkelijkst om daar ‘snel’ verzuim aan te pakken en verandering aan te brengen, die hebben namelijk nog de flexibiliteit om met korte lijnen te werken, en zaken snel geregeld te krijgen. Deze bedrijven hebben wel al een HR-afdeling die verzuim erbij doet terwijl er toch heel veel expertise nodig is wil je dit echt heel goed inregelen. Maar als dat laatste zo is en je elk jaar even checkt of alles nog gaat zoals je dat voor ogen hebt, kunnen deze bedrijven dat prima zelf.

De kunst is om het niet alleen beleidsmatig te beschrijven wat je beoogt, maar juist goed te vertalen en uit te voeren in de operatie. Daar heb je iedereen binnen de organisatie voor nodig, dus komen we weer bij de mens. Uiteindelijk wil je resultaat zien, daarom vind ik het belangrijk om je succes meetbaar te maken. Dat kan heel ‘koud’ door de kostenbesparingen inzichtelijk te maken. Daarnaast kun je dat ook meetbaar maken door te kijken naar de groei van je onderneming met vragen als welke criteria dragen daaraan bij? Hoe succesvol zijn je medewerkers en kunnen zijn presteren op het maximale van hun potentieel? Dat creëert namelijk ook groei.

Het mooiste vind ik om een bedrijf binnen te komen indien er een groot verbeterpotentieel is. Dan kun je opruimen, herinrichten, opleiden en vervolgens het stokje weer teruggeven. En natuurlijk borgen dat men de bereikte successen kan vasthouden. Want uiteindelijk is alles organisch en aan verandering onderhevig. Dat geldt voor mensen, bedrijven, de economie en wet- en regelgeving. Na mijn bezoek, inspanning en toegevoegde waarde moeten de bedrijven het zelf kunnen en doen!

Doris Rossing is een ELLE-dame pur sang, dat betekent dat zij durft. Durft zichzelf te laten zien, het verschil te maken en te inspireren. Ik hoop dat je ook zo ervan hebt genoten om haar beter te leren kennen. Wij boffen maar met haar en het komend jaar zal zij blijvend het verschil maken bij en voor bedrijven. Met ELLE en zeker ook als ondernemer…

Meer weten over ELLE Mastermind? Of wil jij de ELLE Raad van Advies bij jouw bedrijf op bezoek… neem even contact met me op.