Ontmoet Sara van ELLE Mastermind

Ontmoet Sara Huang van ELLE Mastermind, opgericht door Lucinda Douglas

Vanaf het moment dat ik Sara Huang ontmoette, wist ik dat zij van enorme toegevoegde waarde zou zijn voor ELLE Mastermind. Sara is anders, Sara denkt anders en heeft een kijk op de zaak die maar weinigen hebben. Kortom, voor een oplossing moet je Sara hebben. Nee, niet een Sara maar Sara van ELLE.

Zij spreekt altijd in metaforen en als zij spreekt, beeldt zij alles uit in woorden. Macht en onmacht zijn haar thema’s. Veel draait om macht en onmacht en het is van alle tijden. Zij is bezig om haar eerste boek te publiceren. Wat een topper is het ook!

Sara, gaan mannen beter om met macht dan vrouwen of juist andersom? Of is er geen verschil?

Dat hangt af van wat jouw associatie met macht is. Ik zie macht als drijfveer om dingen voor elkaar te krijgen. In die zin is macht eerder een beweging in abstractie dan concrete zaken zoals status, positie of middelen. Historisch gezien hebben mannen eerder en meer toegang tot verschillende middelen van macht dan vrouwen. Zo kregen Nederlandse vrouwen actief kiesrecht in 1919 terwijl zwarte vrouwen in Zuid-Afrika pas in 1994 volledig kiesrecht kregen. Macht is voor mij niet alleen gebonden aan beschikbare middelen. Vanuit dat perspectief is mijn stelling dat vrouwen veel inventiever en innovatiever zijn in het omgaan met macht juist door het gebrek aan toegang tot middelen.

Jij laat je graag inspireren door indrukwekkende wereldwijde events. Welke onlangs geleerde les wil je met ons delen?

In de maakbare samenleving staat het individu centraal. In de dagelijkse interactie is de focus lineair, als in oorzaak-gevolg. Een een-op-een causaal verband. Maar de mens en daarmee het leven is niet eendimensionaal. Zowel de mens als het leven is rijk en complex. Zo heeft een ieder verschillende rollen die in elkaar overvloeien. Als het gaat om macht en onmacht in de interactie tussen mensen dan is het vaak zo dat mensen ‘vast’ zitten in bepaalde rollen en dat veroorzaakt ‘strijd’. Bijvoorbeeld  doeners versus denkers. Mensen bijten zich vast in een bepaald rol. ‘Ik ben dit en dus niet dat!’.

Hiermee verliezen ze andere zaken uit het oog. Het is de kunst om juist in die hitte van de strijd, beweging te creëren door andere perspectieven en rollen in te brengen. Zo kan iemand bijvoorbeeld een doenersmentaliteit hebben op de werkvloer, maar is in zijn privésfeer juist een ontzettende dromer. Niet voor niets spreek ik over de dáns tussen macht en onmacht. Het is aanvoelen, luisteren, beweging inzetten en improviseren tussen de polariteiten.

Jij geeft lezingen, workshops en 1-op-1 coaching als het gaat om macht en onmacht. Wat valt er nog meer onder?

Mijn specialisatie is team-leiderschap. Leiderschap als rol is te belangrijk om die enkel bij de aangewezen leiders te laten. Onze gezamenlijke, complexe en maatschappelijke uitdagingen vragen dat wij beter, slimmer en sneller met elkaar samenwerken. Ik focus op wat er tussen mensen gebeurt en maakt die dynamiek op een laagdrempelige manier bespreekbaar en hanteerbaar. Voor meer interactie, inclusie en impact op de werkvloer.

Waarom komen klanten naar jou toe? Waar zitten ze mee?

Klanten benaderen mij voor moeizame samenwerkingstrajecten waar complexe zaken spelen op diverse vlakken (rationeel, relationeel en emotioneel) en maatschappelijke dialogen die gevoelig liggen in de samenleving (denk aan pietendebat, #MeToo of boerkaverbod).

Een andere belangrijke vraag is: Hoe werk ik uit bezieling zonder contact te verliezen met het systeem waar ik in functioneer? En hoe betrek ik mijn teams zodat zij in hun kracht komen en vanuit die kracht hun eigen leiderschap kunnen vormgeven en delen?

Hoe lang duurt het voordat iemand doorheeft wat zijn of haar verantwoordelijkheid is met macht?

Oef, wat is tijd? Vijf minuten kan kort voelen wanneer je net verliefd bent en die tijd bij je geliefde doorbrengt. Dezelfde vijf minuten kunnen weer lang voelen wanneer je een wortelkanaalbehandeling ondergaat in de tandartsstoel. In plaats van tijd focus ik liever op de niveaus in bewustzijn. Door meerdere dimensies van macht en onmacht te delen, hoop ik dat macht uit de taboesfeer gehaald wordt. Wij moeten juist meer praten over macht. Onze eigen visies op macht delen, met elkaar openhartig spreken over hoe we macht willen verdelen.

Macht en onmacht zijn persoonlijke thema’s van jouw jeugd. Hoe heeft het je gevormd?

Jarenlang onderdrukte ik trekken van mezelf die me enigszins aan mijn vader deden denken. Mijn vader kon directief zijn, zichtbaar humeurig, lapte regels aan zijn laars en was lang van stof. Maar hij was ook ondernemend, charmant, een durfal en een dromer. Ik wilde op geen enkele manier op mijn vader lijken, omdat hij in mijn ogen de boeman was. Diegene die de sfeer verpeste. De onverantwoordelijke. Pas toen ik onder ogen kon zien dat ik mijn moeder én mijn vader was, was ik bereid om de kanten die mijn vader aan mij heeft doorgegeven te onderzoeken. De potentie daarvan in te zien en ermee te leren werken. Mijn eigen dans te maken van macht en onmacht.

Wat is de les die wij allemaal zouden moeten leren over macht en onmacht?

Als het gaat om macht zijn wij geneigd te focussen op de ander, namelijk dat de ander meer heeft dan wij. Daarmee creëren we onbewust een lek en onderschatten we onze eigen macht. Mijn advies is: focus op waar je wel invloed op hebt en geef aandacht aan wat je wilt laten groeien. Bepaal jouw eigen doelen, vraag gericht reacties gebaseerd op dingen die voor jou van belang zijn. Creëer een omgeving die eerlijk én liefdevol voor je kan zijn. Zie het zo: als je spinazie tussen jouw tanden hebt, wil je dat iemand dat eerlijk, respect- en liefdevol tegen je zegt. En niet iemand die jou uitlacht, niets tegen je zegt en je voor gek laat lopen of jou de grond in boort.

Wat leer jij je dochter over macht?

‘Emotions drive behavior’. Juist bij situaties waarbij ze denkt dat er geen uitweg is en waar ze geen invloed op heeft, heeft ze keuze om haar eigen reacties en mentaliteit te kiezen. Zo kan ze bij fouten maken ervoor kiezen om zichtzelf helemaal de grond in te boren of ze kan met compassie tegen zichzelf zeggen dat ze heeft geprobeerd en dat die fouten haar informatie geven om de uitdaging volgende keer op een andere wijze te benaderen. Macht zit al in haar, hoort bij haar en hoeft ze niet weg te geven of te krijgen van een ander.

Waarom ben je deel van ELLE en wat brengt ELLE jou?

ELLE is voor mij het ultieme werken aan ‘omgaan met de dynamiek die ontstaat door de verschillen’. Als onderneemsters zijn wij zo ontzettend divers in achtergronden, niches en ervaringen. Juist die verschillen maakt het samenzijn leuk en uitdagend tegelijkertijd. Als #RaadVanAdvies van ELLE geven én leren wij tegelijkertijd omdat alle ervaringen ook een spiegel vormen voor de ontwikkelingen die wij zelf doormaken. ELLE brengt mij inzichten en inspiraties.

Sara Huang is een ELLE-dame pur sang, dat betekent dat zij durft. Durft zichzelf te laten zien, het verschil te maken en te inspireren. Ik hoop dat je ook zo ervan hebt genoten om haar beter te leren kennen. Wij boffen maar met haar en het komend jaar zal zij blijvend het verschil maken bij en voor bedrijven. Met ELLE en zeker ook als ondernemer…

Meer weten over ELLE Mastermind? Of wil jij de ELLE Raad van Advies bij jouw bedrijf op bezoek… neem even contact met me op.